Members and their projects

 Kristina Andersson: Challenging science teacher education–gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching finansierat av Vetenskapsrådet 2011-2013.

Fredrik Bondestam: Head an action research project on risk and masculinities in the Swedish Rescue Forces together with collegues here at the Centre for Gender Research and at the department of Sociology. The project is financed by MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) and a short description will appear soon on this site.

Anna Danielsson: Caring for physics? Gender perspectives on primary school student teachers' constitutions of identities as teachers of science in the tension between 'feminine' primary teaching and 'masculine' physics. Postdoctoral fellowship funded by the Swedish Research Council, University of Cambridge 2010-2012.

Project Research Grant from the Swedish Research Council (co-applicant; PI: Dr. Anita Hussénius), 2011-2013. Project title: Challenging science teacher education: Gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching.

Annica Gullberg:

Anita Hussénius: Challenging science teacher education–gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching finansierat av Vetenskapsrådet 2011-2013.

Genusperspektiv på ämnesspråk i naturvetenskapliga praktiker – lingvistisk diskursanalys av text och tal.

Stina Powell:

Kate Scantlebury:  Co-Principal Investigator, (Principal Investigator, Dr. Anita Hussénius, Uppsala University). Swedish Research Council, Challenging science teacher education: Gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching. January 2011-December 2014; Principal Investigator, (National Science Foundation (NSF) HRD 1036637. G-SPELL Gender and Science Proficiency for English Language Learners)October 2010-September 2013; Principal Investigator, Department of Education (DOE),P381A08001. UD-Science and Mathematics Teachers for a Competitive Tomorrow, October 2008-September 2013; Co-Principal Investigator, (Principal Investigator, Dr. Michael Chajes). National Science Foundation (NSF) HRD 0819993. Resources for Recruitment & Retention (RRR) of Women Faculty in STEM Fields at the University of Delaware. July 2008-June 2012.

Marie Ståhl: Doktorandtjänst i forskarskolan som heter "Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker". Forskningsområdet handlar om att i redan videofilmat material studera elever (10-15 åringar) utifrån ett lingvistiskt perspektiv och utifrån genus när de arbetar under NO-lektionerna. Databasen som filmerna är hämtade från tillhör LärNot-projektet, ett forskningsprojekt som studerat elevernas lärande under åren 2000-2006 i NO-undervisningen på fyra olika skolor.