Genus och naturvetenskaplig undervisning

Workshop hösten 2008 - tisdagen den 28 oktober

I ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet ges en workshop i Uppsala på temat Genus och naturvetenskaplig undervisning.

Syftet är att inspirera till diskussioner och initiera aktiviteter som belyser undervisning i framför allt naturvetenskapliga ämnen från ett genusperspektiv.

Målgruppen är lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen, på alla nivåer från förskola upp till universitet/högskola, genuspedagoger, forskare inom No-didaktik, lärarutbildare m.fl. Workshopen kan också vara av intresse för andra lärare, som är intresserade av frågeställningar som handlar om betydelsen av genus vid undervisning.

Workshopen kommer att innehålla föredrag och presentationer av inbjudna föreläsare. Det kommer att vara parallella sessioner med möjlighet att ge/lyssna på presentationer, hålla/delta i workshops och rundabordssamtal. Lärare och forskare är välkomna att anmäla bidrag till workshopen och komma med förslag på innehåll och teman. Workshopen kommer att avslutas med en paneldiskussion.

Deltagande i workshopen kommer att vara kostnadsfritt och inkluderar lunch och kaffe för de första 50 som anmäler sig. För anmälningar som inkommer därefter tas en avgift på 200 kr/person ut, för att täcka kostnader för förtäring.

Frågor besvaras av Anita Hussénius, tel. 026-648266, e-post: anita.hussenius@gender.uu.se

Välkommen!

Viktiga datum

Anmälan om deltagande görs senast:
3 oktober 2008

Abstract inskickas senast:
22 augusti 2008

Workshop:
28 oktober 2008